Nyhet

Ändrade tillträdesutbildningar

Från och med den 15 januari 2015 införs ett antal förändringar i de utbildningar som påverkar tillträdet till Forsmarks område. Förändringarna påverkar inte befintliga tillträden, utan bara återträningar samt nya tillträden.

För att få tillträde till Forsmarks olika områden krävs bland annat utbildning. Beroende på var någonstans du skall arbeta krävs olika utbildning. Utbildningarna enligt tabellen nedan gäller från och med den 15 januari 2015 med tillhörande återträningar.

Den nya återträningen för kontrollerat område kommer dock inte att behöva genomföras förrän tillträdet upphör i samband med att utbildningen 45235 Skydd och Säkerhet behöver förnyas.

Förändringarna

De största förändringarna är att utbildningen Skydd och Säkerhet, som tidigare var lärarledd, blir webbaserad samt att lärarledd del av strålskydd i Praktiken måste återtränas.

Webbutbildningen ska genomföras av alla som ska ha tillträde till anläggningen samt vid återträningar och finns tillgänglig på kärnkraftverkens utbildningsportal.

Länk till utbildningsportalen finns här på hemsidan, under Entreprenör och konsult/Utbildning. Logga in genom att klicka på den gula pilen i fönstrets överkant. Du använder din e-postadress för inloggning (första gången behövs registrering).

Strålskydd i praktiken

Utbildningen Strålskydd i Praktiken är obligatorisk för all personal med tillträde till kontrollerat område.

Utbildningen har blivit mer omfattande med teoretiska och praktiska delar. Det är en lärarledd utbildning i Forsmark som förhandsbokas via kursadministrationen av din kontaktperson på Forsmark.

Återträning görs efter tre år. En av återträningskurserna är webbaserad och en är lärarledd, enligt tabellen ovan.

De lärarledda utbildningarna bokas via kursadministrationen. Det är din kontaktperson som ska boka dig till utbildningarna.

Övrigt

Inga förändringar görs gällande den webbaserade utbildningen Rent system som är obligatorisk för alla med tillträde till kontrollerat område.

Det är bara återträningar och nya tillträden som påverkas av förändringarna. Befintliga tillträden påverkas inte.

För återträning gäller att man följer de instruktioner och länkar man får i det mejl som skickas ut i samband med att det är dags för återträning.

Vid frågor kontakta:
Kursadministrationen, telefon 0173-810 85 eller e-post kursadministration@forsmark.vattenfall.se

Kärnkraftverkens utbildningsportal

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.