Nyhet

Bygglov för personalboende klart

I onsdags meddelade Bygg- och miljönämnden vid Östhammars kommun att Forsmark får bygglov för ett nytt personalboende. Bygglovet vinner laga kraft inom cirka en månad.

– Bygglovet innebär att vi nu får börja med byggnationerna. Hittills har vi förberett marken genom att avverka skog och fräsa bort stubbar, säger Lilianne Axelsson, projektledare.

Stommen till de nya personalbostäderna kommer att vara klar i höst, därefter påbörjas inredningsarbetena under år 2016.

Förberedande markarbeten

– Det första vi gör nu är att börja med mark- och grundläggningsarbeten, vi ansluter till el-, vatten- och avloppssystem samt förbereder för etableraring av byggbodar och materialupplag. Vi påbörjar också schaktarbeten, säger Lilianne Axelsson.

Anledningen till byggprojektet är att Svensk kärnbränslehantering ska bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark. Anläggningens ovanjordsdel kommer att placeras i närheten av den gamla logianläggningen. De gamla bostadsbarackerna kommer inte att flyttas då de är gamla och behov av omfattande renovering.

Igelgrundet

Det nya personalboendet byggs vid Igelgrundet, snett till vänster nedanför Informationsbyggnaden vid vattentornet i Forsmark.

– Till en början kommer det finnas möjlighet att utnyttja både det gamla och det nya personalboendet. Men det gamla bostadsområdet kommer på sikt att avvecklas, säger Lilianne Axelsson projektledare.

Vid den årliga revisionen, då reaktorerna stängs ner för underhåll och modernisering, är efterfrågan av personalboende mycket stort. Många av de över 1 000 extraanställda och konsulter som arbetar här är då i behov av ett personalboende. Det nya boendet kommer att ligga bara 500 meter bort från kärnkraftverket istället för 1 kilometer, som det är från de gamla personalbostäderna. Det innebär att fler kommer kunna gå till arbetet istället för att ta bilen.

I dagsläget är det beslutat att bygga 430 rum.

– I mitten av personalboendet kommer det att byggas en sexkantig centrumbyggnad i tre plan med kök och gemensamma samlingsrum på varje våning. Från den utgår sedan sex flyglar, varav fem rymmer 430 boenderum, samt en mindre flygel med service- och fastighetsskötsel. Varje rum kommer att vara ca 17 kvm med egen TV, toalett och dusch. Parkeringsplatser kommer också att etableras i närheten av boendet, berättar Malin Berg, projektbeställare.

Planen är att det nya personalboendet ska stå klart inför revisionsavställningarna år 2017.

 

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.