Nyhet

Från inkallning till inpumpning

Nyligen genomfördes en haveriberedskapsövning med Skadeservice och Forsmarks lokala beredskapsstyrka på Forsmarks driftområde.

– Vi är ganska långt in i ett allvarligt scenario. Flera säkerhetsfunktioner har felfungerat och härden riskerar att smälta eller har redan börjat smälta. I det läget måste vi fylla upp reaktorinneslutningen med vatten, berättar Ove Nilsson, projektledare för FOSH haverihantering, som är en av Forsmarks säkerhetshöjande åtgärder.

Syftet med övningen var att säkerställa att Forsmark har den utrustning som krävs vid ett eventuellt haveri och att den passar till anslutningarna samt att se hur lång tid det tar att etablera inpumpning till Forsmark 1, 2 och 3.

– Avsikten med övningen var också att öva tre drabbade kärnkraftsblock samtidigt, vilket är den nya kravbilden efter erfarenheterna från olyckan vid kärnkraftverket Fukushima Dai-ichi. En väderhändelse drabbar alla block samtidigt, säger Ove Nilsson.

Övningen pågick under hela dagen. Etablering av utrustning och verifiering av anslutningarna tog cirka sju timmar vilket innebar att Forsmark uppnådde måltiden på max åtta timmar.

Viktiga lärdomar

– Den viktigaste lärdomen är att övningar är ovärderliga och ett måste för att se om planer och rutiner fungerar i verkligheten. Vid övningen blev det väldigt tydligt vilka moment som var ”flaskhalsen” och därmed påverkade insatstiden mest, säger Ove Nilsson.

Nu pågår en mer noggrann utvärdering av övningen med alla inblandade för att identifiera svagheter och vidta åtgärder.

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.