Nyhet

Granskning pågår

Sedan förra veckan pågår en tre veckor lång granskning av Forsmarks kärnkraftverk. På uppdrag av den internationella kärnkraftsorganisationen WANO, (World Association of Nuclear Operators) granskar ett team med 20 personer från hela världen varje hörn av anläggningen. 

Granskningen som pågår mellan den 19 oktober och den 6 november görs av kollegor som till vardags arbetar vid olika kärnkraftverk runt om i världen.

– Forsmark har bjudit in WANO och vi ser fram emot granskningen. Den ger oss möjligheten att få tillgång till en bred internationell och oberoende expertis för att hjälpa oss att se våra förbättringsmöjligheter och kunna nå bästa internationella standard, säger Cecilia Eriksson, Forsmarks värd för WANO-granskningen.

Teamet granskar det dagliga arbetet och anläggningens status och observerar pågående arbeten, gör intervjuer och går igenom instruktioner. Som diskussionspartner har varje team två counterparts, som arbetar på Forsmark som finns till hands när olika frågor uppstår.

– Eftersom det är kollegor från andra kärnkraftverk som granskar oss är detta ett utmärkt tillfälle för alla inblandade att dela med sig av erfarenheter och insikter för att förbättra säkerheten på våra kärnkraftverk, säger Cecilia Eriksson.

Efter granskningen överlämnar WANO en rapport med både identifierade förbättringsförslag för Forsmark och exempel på bra arbetsätt, där Forsmark kan vara en förebild för andra kärnkraftverk.

– Vi ser fram emot resultatet av den pågående WANO-granskningen som spelar en viktig roll för Forsmarks säkerhetsutveckling, säger Cecilia Eriksson.

Fakta: WANO (World Association of Nuclear Operators) bildades 1986 efter Tjernobylolyckan i syfte att utbyta erfarenheter inom kärnkraftsbranschen. WANO består av medlemmar och en styrelse där 36 länder med sammanlagt 440 kärnkraftverk ingår. WANO är en världsomspännande organisation för erfarenhetsutbyte med mål att förbättra säkerheten vid världens kärnkraftverk.

Läs mer om WANO på deras hemsida

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.