Nyhet

Mer el från Ringhals 4

Idag återstartades Ringhals 4 efter ett kortare stopp för att åtgärda ett bränsleproblem. Under stoppet har också reaktoreffekten höjts med drygt 18 procent, vilket innebär att Ringhals 4 kan producera ytterligare cirka 1,3 terawattimmar el per år. Det motsvarar elförbrukningen för 260 000 hushåll.

Det var den 1 februari som Ringhals 4 stängdes av för att man skulle åtgärda ett mindre bränsleläckage. I samband med avstängningen kom också det efterlängtade tillståndet från Stålsäkerhetsmyndigheten, att få höja effekten. De fysiska ombyggnationerna för att få ut mer effekt gjordes redan i samband med en större modernisering 2011. Det som krävdes nu var enbart omställning av olika driftparametrar.

Ringhals 4 når den nya effektnivån – drygt 1100 megawatt – om fyra dagar. Därefter vidtar ett tre veckor långt provprogram som innefattar ett reaktorsnabbstopp från full effekt samt en antal effektförändringar och turbinstopp. Slutligen görs ett husturbinprov, vilket innebär att blockets produktion momentant går från drygt 1100 MW till cirka 40 MW för att enbart tillgodose det egna effektbehovet – en funktion som är viktig för att man snabbt ska kunna komma tillbaka i produktion, till exempel efter en nätstörning.

Från och med andra halvan av mars beräknas Ringhals 4 gå i ordinarie drift vid den högre effekten.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.