Nyhet

Nästa steg i utvecklingen av Vattenfalls kärnkraftverksamhet

Sedan något år tillbaka har Vattenfall arbetat med att utveckla och effektivisera den svenska kärnkraftverksamheten. Anledningen är den mycket utmanande marknadssituationen med låga elpriser och låg efterfrågan. Det finns inga tydliga signaler på att trenden kommer att vända de närmaste åren.

- Vi måste därför arbeta med åtgärder för att säkerställa en konkurrenskraftig verksamhet för att trygga en långsiktigt säker och stabil drift vid våra kärnkraftanläggningar, säger Torbjörn Wahlborg, Vattenfalls Nordenchef och styrelseordförande i Ringhals AB och Forsmarks Kraftgrupp AB.

I det arbetet har man bland annat genomfört en organisationsförändring vid Ringhals, och Forsmark arbetar för närvarande med en organisationsöversyn för att få samma struktur som i Ringhals.

Vattenfall tar nu nästa steg i utvecklingen av sin kärnkraftverksamhet. Därför har ett analysarbete påbörjats för att undersöka möjligheten att samordna kärnkraftverken Ringhals och Forsmark i ett bolag. Analysarbetet omfattar även andra kärnkraftenheter inom Vattenfall exklusive SKB. Detta är ett naturligt nästa steg i de förändringsprocesser som redan pågår vid Forsmark och Ringhals samt inom Vattenfalls övriga kärnkraftverksamheter.

– Det här säkerställer vår långsiktiga kompetensutveckling. Samtidigt ser vi möjligheter till ett effektivt resursutnyttjande av befintlig verksamhet som gör att antalet inhyrd personal kan minskas. Vi ser även en stor potential till förbättrad samordning av resurser och erfarenheter. En sammanslagning konsoliderar båda kärnkraftverkens verksamheter och skapar utrymme för synergieffekter, säger Torbjörn Wahlborg.

Det nu inledda analysarbetet beräknas pågå i ett år. Om Vattenfall tillsammans med de övriga delägarna går vidare med planerna kommer en ansökan enligt kärntekniklagen att lämnas in till Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) vid halvårsskiftet 2016. Därefter gör SSM en granskning och ansökan lämnas så småningom vidare till regeringen för beslut. Hela processen bedöms ta flera år.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare
Vattenfall Media Relations Nordic
Mobil: 076-769 56 07

Se även

Takodlade vildblommor. Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.