Nyhet

Revision på Forsmark 1

Under våren och sommaren är det revisionsperiod på Forsmark. Under revisionerna lämnar kärnkraftverken elnätet för att genomföra underhålls- och förnyelsearbeten. Först ut bland årets revisioner är Forsmark 1, som inleder sin 39 dygn långa avställning den 3 maj.

Revisionen på Forsmark 1 är en så kallad förnyelserevision – en lite längre revision som inte endast omfattar underhållsarbeten, utan även montage av nya komponenter.

Bland annat kommer fyra nya lågtrycksförvärmare att monteras, ett stort projekt som spänner över hela revisionsperioden.

– Lågtrycksförvärmarna som vi byter ut i sommar har varit igång sedan starten av Forsmark 1, 1981, och har nått sin tekniska livslängd, berättar Mikael Sandberg, projektledare.

De 15 ton tunga lågtrycksförvärmarna har en viktig funktion på Forsmark. De värmer vattnet på väg från turbinen till reaktortanken i kärnkraftverkets slutna cirkulationssystem.

110 000 liter
Vattnet som värms av lågtrycksförvärmarna bildas i kondensorn, när turbinångan kondenserar. Kylvattnet som används för att kondensera ångan kommer in till Forsmark från Östersjön via kylvattenkanaler där cirka 110 000 liter vatten strömmar in varje sekund.

Under revisionen på Forsmark 1 kommer ny betong att sprutas på plats i kylvattenkanalerna för att ersätta gammal, skadad, betong.

– Skadorna uppstår eftersom betongtjockleken mellan armeringsjärnen och den yttre ytan är för tunn och då tränger vatten in. Armeringsjärnen korroderar och spränger loss betongen, vilket leder till snabbare korrosion och större skador, säger Peter Bergström som leder projektet.

Många projekt
Lågtrycksförvärmarbytet och reparationsarbetet i kylvattenkanalerna är inte de enda planerade arbetena under årets stora revision. 612 turbinblad kommer att bytas ut på de båda turbinanläggningarna, nytt bränsle ska föras ned i reaktortanken, den stora vattenreservoaren kring reaktorbyggnaden, som kallas wet well, ska tömmas – och mycket annat.

Revisionen är planerad att avslutas den 11 juni, sedan är det paus i revisionsarbetet i cirka tre veckor till den 5 juli när Forsmark 2:s korta revision inleds. Forsmark 3 är sedan sist ut med revisionsstart den 2 augusti.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.