Nyhet

Ringhals 4 stängs av på grund av ett mindre ångläckage

Ringhals 4 stängs av med början vid 16-tiden på fredagseftermiddagen den 6 mars för åtgärd av ett mindre ångläckage i en av reaktorns tre stora värmeväxlare.

Läckaget kommer från en lucka på värmeväxlarens sekundärsida, vilket innebär att det är vanlig vattenånga som läcker ut i reaktorinneslutningen. Läckaget tas om hand av reaktorns dränagesystem.

På grund av höga temperaturer går det inte att inleda reparationen förrän på måndag den 9 mars. Efter att luckan är reparerad måste reaktorsystemen värmas på nytt innan återstart. Blocket beräknades  kunna återstartas den 13 mars, men arbetet har gått mycket bra och återstart planeras istället kunna ske den 12 mars (enligt information som lämnats till Nord Pool den 11 mars).

Det provprogram som pågått sedan effekthöjningen, som gjordes för några veckor sedan, återupptas då.

Se även

HYBRIT:s pilotanläggning på Svartön i Luleå, bilden är från april i år. Anläggningen kommer att färdigställas under sommaren. Foto: Åsa Bäcklin, HYBRIT
Pressmeddelande
2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en vär...

Pressmeddelande
Pressmeddelande
2020-06-01

SSAB, LKAB och Vattenfall ett steg närmare produktion av fossilfritt stål i industriell skala

SSAB, LKAB och Vattenfall tar nu nästa viktiga steg för att bli först i världen med en vär...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.