Nyhet

Ringhals 4 stängs av på grund av ett mindre ångläckage

Ringhals 4 stängs av med början vid 16-tiden på fredagseftermiddagen den 6 mars för åtgärd av ett mindre ångläckage i en av reaktorns tre stora värmeväxlare.

Läckaget kommer från en lucka på värmeväxlarens sekundärsida, vilket innebär att det är vanlig vattenånga som läcker ut i reaktorinneslutningen. Läckaget tas om hand av reaktorns dränagesystem.

På grund av höga temperaturer går det inte att inleda reparationen förrän på måndag den 9 mars. Efter att luckan är reparerad måste reaktorsystemen värmas på nytt innan återstart. Blocket beräknades  kunna återstartas den 13 mars, men arbetet har gått mycket bra och återstart planeras istället kunna ske den 12 mars (enligt information som lämnats till Nord Pool den 11 mars).

Det provprogram som pågått sedan effekthöjningen, som gjordes för några veckor sedan, återupptas då.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.