Nyhet

Ringhals på god väg mot världsklass

Första veckan i mars besöktes Ringhals av WANO, den internationella kärnkraftsbranschens egna granskare. Syftet var en avstämning efter den stora granskning av verksamheten som gjordes 2013, för att bekräfta att Ringhals förbättringsarbete är på rätt väg.

WANO – World Association of Nuclear Operators – är en sammanslutning av kärnkraftföretag världen över som grundades 1989. WANO:s uppgift är att verka för säkerhet och tillgänglighet. Syftet med granskningarna är att jämföra anläggningen med det internationellt bästa arbetssättet och ge förslag på förbättringsmöjligheter inom områden som drift, underhåll, strålskydd och säkerhetskultur.

WANO:s team sammanfattade att Ringhals, trots en stor genomförd omorganisation, förbättrat sig inom flera områden sedan 2013. Ringhals har genom sin organisationsförändring lagt en god plattform och grund som ger rätt förutsättningar för det vidare förbättringsarbetet. Teamet konstaterade att Ringhals är på rätt väg, men inte hunnit ända fram inom alla områden ännu.

Det är en sammanfattning som Ringhals vice VD Björn Linde och Johan Börjesson, chef för kvalitet, säkerhet och miljö, delar:

– De första sex månaderna efter WANO-granskningen 2013 valde vi medvetet att prioritera arbetet med den nya organisationen. Effekten av det ser vi i uppföljningen där inte alla resultat fallit ut ännu. WANO har gjort en rättvis bedömning och att den är rimlig med tanke på att det fokuserade förbättringsarbetet på de utpekade områdena kom igång sent.

– Nu ska vi fortsatt jobba konstruktivt framåt, nästa granskning kommer att ske i mars 2017. Då har förhoppningsvis fler stora kliv tagits i Ringhals förbättringsarbete mot målet: ett kärnkraftverk i världsklass.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.