Nyhet

WANO pekar ut 16 förbättringsförslag för att höja säkerheten

Fredagen den 6 november avslutade den internationella kärnkraftsorganisationen WANO sin tre veckor långa granskning av Forsmarks kärnkraftverk. Den preliminära rapporten visade 16 förbättringsområden, vilket är normalt vid en granskning, samt ett gott betyg för en god och robust anläggning.

Granskningen utfördes på begäran av Forsmark och syftet var att WANO ((World Association of Nuclear Operators) utifrån bästa internationella nivå identifierar förbättringsmöjligheter för att utveckla säkerheten.
– De förbättringsområden som framkommit är tydliga och konkreta vilket ger oss bra förutsättningar i vårt kommande förbättringsarbete, säger Eva Halldén, VD.

Bland förbättringsområdena nämns att verktyg såsom Pre-Job Briefing och Peer-checking, oberoende kontroll som görs före och efter arbete, inte används konsekvent. Kemikalier förvaras inte alltid på rätt sätt och märkningen uppfyller inte alltid gällande regler. Man uppmärksammade även att gällande regler för tunga lyft inte följdes konsekvent, vilket kan leda till person- och utrustningsskador.

En anläggning i gott skick

– Samarbetet med Forsmarks personal har fungerat mycket bra. Alla har haft en vänlig och hjälpsam attityd, vilket har gjort att vårt granskningsarbete har flutit på bra. Även om jag inte kan säga något om granskningsresultatet, då det inte är fastställt ännu, kan jag ändå konstatera att Forsmark har en anläggning i gott skick gällande design och funktion. Det ger en bra grund för ert förbättringsarbete, säger Emmanuel Normand, Teamleader för WANO-granskningen, innan han lämnar Forsmark.

I december, efter att den preliminära rapporten har godkänts av WANO i Paris, kommer den slutgiltiga granskningsrapporten att presenteras för Forsmark. Därefter påbörjar Forsmark sitt arbete med att ta fram en åtgärdsplan.
– Om cirka två år kommer WANO tillbaka för att ta del av hur Forsmark har hanterat förbättringsförslagen, en så kallad Follow-up, säger Cecilia Eriksson, FKA:s värd för granskningen.

Text och foto: Eva Fischer

Läs mer om WANO på deras hemsida.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.