Nyhet

Brister i dokumentation från leverantören Areva

Den franska leverantören av kärnkraftskomponenter, Areva, har meddelat att man upptäckt brister i dokumentationen vid tillverkningen av gjutgods i en av sina fabriker. Ringhals som genom åren köpt komponenter från Areva genomför just nu en inventering för att se vilka delar som kan vara berörda.

– Vi har hittills identifierat ett par delar som kommer från den aktuella fabriken. Men om dessa är med bland dem som kan ha brister i dokumentationen vet vi inte ännu, säger ställföreträdande underhållschef Bengt Carlsson. Enligt gällande rutiner genomfördes leveranskontroll av komponenterna när de kom till Ringhals. Dessutom provades de innan reaktorn återstartades efter installationen utan anmärkning.

– Vi avvaktar nu Arevas redogörelse för det inträffade, som ska komma inom kort, säger Bengt Carlsson. Men med grund i våra egna kontroller, har vi bedömt att delarna inte utgör något hot mot driftsäkerheten.

De delar som man hittills konstaterat kommer från det utpekade gjuteriet, sitter på den tryckhållare som installerades på Ringhals 4 under 2011. Inventeringen fortsätter på samtliga block.

Strålsäkerhetsmyndigheten är informerad och har kontakt med sin franska motsvarighet ASN.

För närvarande är Ringhals 1 och 2 avställda för revision medan Ringhals 3 och 4 är i drift.

Se även

Fordon med Vattenfalls logotyp

Vattenfalls koncernledning har beslutat om nya riktlinjer för förmånsbilar och kommersiell...

Nyhet
Anders Byström och Daniel Fåhraeus
Foto SSF

En före detta vd från energibranschen och landslagschefen från svenska skidskytteförbundet...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.