Nyhet

Byte av generator och transformatorer dominerar revisionen på Ringhals 1

Efter år av långa revisioner på R1 ska årets avställning bli kort eller i alla fall relativt kort. Revisionen startar den 1 maj och drygt en månad senare ska första turbin vara tillbaka på nätet.

Men som vanligt är inget enkelt förrän det är genomfört. Det finns två stora projekt, som styr revisionslängden, men revisionsplanerare Per Alfredsson är lugn inför starten.

– Det är framförallt projekt TREX (utbyte av transformatorer) som är styrande för avställningstiden. Det andra är ROGER (byte av generator på turbin 11). Eftersom vi gjorde båda jobben på andra turbinsträngen förra året har både vi och leverantörerna dragit lärdom av erfarenheterna och är väl förberedda, säger han.

Generatorprojektet på turbin 11 kommer att pågå ytterligare cirka 17 dygn efter återstarten av reaktorn och turbin 12, som moderniserades förra året.

– Transformatorbytet måste däremot vara klart innan vi startar, eftersom säkerheten kräver att vi har tillgång till alla tre inmatningsvägarna för elkraft när vi är i drift, konstaterar Per.

Underhåll och mindre projekt

Förutom det ordinarie underhållsarbetet finns en rad mindre projekt varav några ändå är ganska utmanande. Bland annat ska en ventil i kylsystemet för avställd reaktor renoveras. För att kunna plocka ut ventilen till verkstaden måste röret pluggas från reaktorsidan, och det är stora dimensioner det handlar om.

Man ska också fixa en ventil på ett bypassrör till en av huvudcirkulationskretsarna och där är planen att man ska frysa en plugg i röret, för att kunna jobba med ventilen.

Som vanligt är det en mängd mindre underhållsarbeten under revisionen. Kylningen i reaktorinneslutningen ska förbättras, stag och stöd ska sättas upp på diverse rörsystem med mera.

Jobb på mellanöverhettarna

– Vi har också ett jobb att göra på mellanöverhettarna, berättar Per. Där ska vi inspektera och eventuellt reparera tuber. 

Ringhals 1 ska vara tillbaka på nät den 4 juni med en turbin. Den andra beräknas fasa i mitten av juni.

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.