Nyhet

Forsmark 3 – sist ut

På lördag kväll den 8 oktober startar årets sista revision på Forsmark. Det är Forsmark 3 som inleder en underhållsrevision planerad till 37 dygn.

Under revisionen genomförs cirka 3500 arbeten, inkluderat ungefär 35 moderniseringsåtgärder.  En del arbeten har tillkommit eftersom 2017 års revision uteblir. Vissa arbeten hanterades redan under föregående års revision.

– I och med förlängningen av revisionen förra året kunde vi bland annat renovera kylvattenkanalen och genomföra täthetsprovning av reaktorinneslutningen. Det i sin tur minskar ändå omfattningen och tidsbehovet på årets revision, berättar Kenneth Stensson revisionsledare på Forsmark 3.

Större arbeten som genomförs

Under revisionen planeras bland annat underhåll på två huvudcirkulationspumpar och 31 stycken drivdon som reglerar styrstavarnas position i härden.

En omfattande mekanisk provning av reaktortanken och dess interna delar genomförs också samt restpunkter från förra årets byte av generator.

Ett av de större arbetena är utbyte av elgenomföringar, främst i reaktorinneslutningen. Bytet av 56 elgenomföringarna kommer att pågå i 29 dygn av revisionens planerade längd på 37 dygn.

Vid midnatt mellan lördag och söndag stoppas reaktorn och anläggningen iordningställs inför kommande arbeten som startar måndag morgon klockan 07:00. Revisionen beräknas vara klar den 15 november.  Därefter har Forsmark 3 en 18 månaders driftperiod framför sig.

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.