Nyhet

Forsmark ändrar inriktningsbeslut om Forsmarks skola

Forsmarks Kraftgrupp har efter fortsatt dialog med Östhammars kommun ändrat på inriktningsbeslutet när det gäller Forsmarks skola.

Ändringen innebär att i stället för en flytt av verksamheten 2017 så kommer enligt det avtal som finns, en utfasning att ske under en treårsperiod. Detta innebär att verksamheten vid skolan avslutas efter vårterminen 2020.

– I våra samtal med Östhammars kommun under hösten fick vi tydliga signaler om att kommunen var beredd att ta över verksamheten. Det låg till grund för det inriktningsbeslut om en avveckling av Forsmarks skola och en flytt av verksamheten till huvudmannen Östhammars kommun efter vårterminen 2017 som Forsmarks Kraftgrupp fattade i slutet av oktober i år, säger Berit Andersson, Chef för Personal och verksamhetsutveckling i Forsmark och ansvarig i företagsledningen för Forsmarks skola.

Forsmark har nu fått andra besked från kommunen. Det är anledningen till den nya inriktningen.

– Jag är övertygad om att vårt ursprungliga inriktningsbeslut hade skapat bättre förutsättningar för att långsiktigt säkra en teknisk/naturvetenskaplig gymnasieutbildning med god kvalitet inom kommunen, säger Berit Andersson. I och med att utfasningsprocessen nu blir utdragen finns uppenbara risker som vi tillsammans med kommunen måste hantera.

– Forsmark kommer givetvis att fortsätta driva skolan på ett professionellt sätt ända fram till att verksamheten ska flyttas. Vårt mål är att eleverna ska kunna avsluta sin utbildning vid skolan på ett så bra sätt som möjligt, säger Berit Andersson.

För Forsmark är kompetensfrågorna mycket viktiga, både nu och framöver. Därför sker ett arbete på bred front inom både Vattenfalls kärnkraftverksamhet och inom branschen för att göra kärnkraften attraktiv och visa på att det är en framtidsbransch.

Grunden för beslutet att inte fortsatt driva gymnasieskola är dels kostnaden, men framförallt att mycket få elever söker sig till kraftverket efter avslutad utbildning. Under de senaste fem åren har Forsmarks skola kostat Forsmarks Kraftgrupp 33,4 miljoner kronor. Under samma period har inte mer 10-15 elever rekryterats till kraftverket, antingen direkt eller efter högre studier.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513.

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.