Nyhet

Forsmarks skola avvecklas och verksamheten integreras i Östhammars kommuns övriga gymnasieverksamhet

Forsmarks Kraftgrupp har fattat ett inriktningsbeslut om att från höstterminen 2017 inte längre ha Forsmarks skola kvar som en enhet inom företaget. I stället ska utbildningen integreras i Östhammars kommuns övriga gymnasieverksamhet och flyttas över till Bruksgymnasiet i Gimo.

I våras startades en utredning av skolans framtida utveckling. Utredningen kom fram till att skolan har bättre möjligheter att utvecklas inom ramen för huvudmannen Östhammars kommuns ordinarie gymnasieskoleverksamhet.

– Inom Forsmarks Kraftgrupp måste vi helt enkelt ägna oss åt vår kärnverksamhet – att producera el – och lägga all ledningsfokus på att kunna driva anläggningarna in på 2040-talet samtidigt som vi måste reducera kostnaderna för att möta utmaningen med fortsatt relativt låga marknadspriser på el under kommande år, säger Berit Andersson, Chef för Personal och verksamhetsutveckling i Forsmark och ansvarig i företagsledningen för Forsmarks skola.

– Mot den bakgrunden har vi kommit fram till slutsatsen att det inte tillhör vår kärnverksamhet att bedriva gymnasiebildning. Eftersom vi inte kan lägga nödvändigt ledningsfokus på verksamheten vid Forsmarks skola är vår bedömning att skolan har bättre möjligheter att utvecklas inom ramen för huvudmannen Östhammars kommuns ordinarie gymnasieskoleverksamhet.

Det pågår en dialog mellan Forsmarks Kraftgrupp och Östhammars kommun kring hur de exakta formerna för en integrering ska se ut. Östhammars kommuns Barn- och utbildningsnämnd kommer också att fatta beslut i frågan. Personal, elever och föräldrar har informerats om Forsmarks inriktningsbeslut, dessutom har MBL-processen med de fackliga organisationerna inletts.

Forsmarks Kraftgrupp kommer under en övergångsperiod att ta ett fortsatt ansvar för de elever som för tillfället går vid Forsmarks skola. Det innebär

  • att tillförsäkra att eleverna kommer att erbjudas fortsatt, likvärdig utbildning på Bruksgymnasiet i Gimo under sin kvarvarande utbildningstid.
  • att de som bor på Campus i Gimo erbjuds att fortsätta med det tills deras gymnasieutbildning är klar.

Forsmarks skola startade 1987 med fokus på teknisk/naturvetenskaplig utbildning och var då den första gymnasieskolan i Östhammars kommun. Under de snart 30 år som skolan funnits har den varit en enhet inom Forsmarks Kraftgrupp men har hela tiden haft Östhammars kommun som huvudman.

För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513, e-post cin@forsmark.vattenfall.se

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.