Nyhet

Granskad fabrik även leverantör till Ringhals

I maj tillkännagav franska företaget Areva att man uppmärksammat möjliga avvikelser hos en av sina underleverantörer. Fabriken, Le Creusot i Frankrike, har sedan mitten av 1960-talet bland annat tillverkat komponenter till kärnkraftverk i Frankrike och runt om i världen, främst tryckvattenreaktorer.

Efter att ha gjort en grundläggande genomlysning av kvalitetskontrollen och dokumentationen hos Le Creusot har Areva presenterat en lista med 400 granskade objekt där avvikelser kan misstänkas. Listan har rapporterats till franska tillsynsmyndigheten ASN.

I samarbete med Areva kunde Ringhals i mitten av maj identifiera två objekt som installerades på Ringhals reaktor 4 under 2011, och som tillverkats av Le Creusot. Dessa delar ingår inte i Arevas lista och fortsatta granskning, och behöver därför inte utredas vidare.

En fördjupad utredning som gjorts av Ringhals i samarbete med Areva har nu identifierat ytterligare delar som levererats till Ringhals från den aktuella fabriken då den hade ett annat namn: Creusot-Loire Industrie Grosse Forge. Tre av dessa delar är inkluderade i listan med objekt som nu granskats närmare.

De tre delarna levererades till Ringhals 3 redan 1995 och består av stora smidesgods som sitter i blockets ånggeneratorer. I ånggeneratorn används det uppvärmda reaktorvattnet för att producera ånga. Vattnet passerar genom ånggeneratorn i ett stort antal rör som sitter fästa i så kallade tubplattor.

De berörda delarna består av två tubplattor, cirka 80 centimeter tjocka och 3,5 meter i diameter. Den tredje delen är ett smidesgods i ånggeneratorns vägg som är tio centimeter tjockt och mäter cirka 4,5 x 3 meter.

Den första informationen Ringhals fått från Areva intygar att de identifierade avvikelserna inte påverkar materialets hållfasthet och livslängd. De bedöms därför inte heller påverka Ringhals 3:s säkerhet och drift. 

Areva och Ringhals arbetar fortsatt med den formella avvikelsehanteringen. Mer information väntas i denna vecka.

Strålsäkerhetsmyndigheten är informerade i ärendet. 

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.