Nyhet

Kärnkraften förstärker skydd mot angrepp

Den 4 februari 2017 träder nya tillståndsvillkor från Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i kraft. Villkoren omfattar bland annat krav på beväpnade skyddsvakter för vissa funktioner. I Forsmark kommer skyddsvakterna att vara beväpnade från den 9 januari för att få tid att finslipa rutiner och detaljer innan de nya kraven träder i kraft.

– Det finns inga specifika hot mot våra kärnkraftverk. Men omvärlden har förändrats och vår utökade bevakning är ett svar på en generellt förändrad hotbild. Ur samhällssynpunkt är det förstärkta skyddet runt kärnkraften inget dramatiskt. Många samhällsviktiga funktioner har redan en beväpnad bevakning, till exempel vid flygplatser och kring riksdag och regering, säger Lennart Strandberg, säkerhetschef på Forsmark.

Beväpningen blir ett komplement till det starka skydd kärnkraftsanläggningar redan har, och som skyddar i flera olika barriärer. Skyddsvakternas uppdrag är att förebygga, upptäcka och om nödvändigt fördröja ett angrepp.   

Förberedelserna har pågått ända sedan beslutet från SSM blev känt för ett år sedan. De nya kraven gäller anläggningarnas fysiska skydd och innebär att beväpnade skyddsvakter kommer arbeta i anslutning till inpassage till bevakat område, vid kontroll av inpasserande fordon samt vid den patrullering som sker utanför bevakat område med skyddshund.

Krävande utbildning och återträning

Forsmarks egen personal kommer inte bära vapen, anläggningarna skyddas av extern personal från etablerade bevakningsföretag. Den grupp som kommer bära vapen har genomgått en gedigen utbildning med höga säkerhetskrav, och har fått godkänt på såväl praktiska som teoretiska prov.

– De skyddsvakter som valts ut, utbildats och tränats för att få tillstånd att bära vapen i tjänsten har alla lång och gedigen erfarenhet av både bevakningsyrket och av de särskilda krav som omger ett kärnkraftverk, säger Lennart Strandberg.   

Redan den 9 januari börjar bevakningsbolaget som skyddar Forsmarks anläggningar arbeta enligt de nya tillståndsvillkoren för att få tid att finslipa rutiner och detaljer före de nya kraven träder i kraft 4 februari.

De krav som ställs på vapenbärande skyddsvakter är de samma som ställs på poliser, vilket innebär regelbundna tester och återträning. Skyddsvakternas utrustning, bland annat tjänstepistolen, regleras av Rikspolisstyrelsens föreskrifter. Vid samtliga situationer gäller att vapnet endast ska användas i nödvärn.   
  
För ytterligare information kontakta:
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, 0705-300 513.  

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.