Nyhet

Nu kommer japanerna

Förberedelserna har pågått länge och i sommar är det dags: Ringhals hälsar 113 japanska kollegor välkomna till Sverige och tre månaders intensivt arbete under revisionen på Ringhals 3.

Ringhals har anlitat det japanska företaget Mitsubishi Heavy Industries för att åtgärda tryckhållningskärlets röranslutningar. Dessa röranslutningar, så kallade safe end-stutsar, ska bytas då de är insvetsade med ett material som under vissa omständigheter kan vara sprickkänsligt. Tryckhållarens uppgift är att reglera trycket i reaktorns primärkrets, och projektet handlar om att säkra tryckhållarens röranslutningar under R3:s kvarvarande livslängd, 30 år.

Roland Gabrielsson

Omsorg in i minsta detalj

– Det är ett väldigt fint team vi har förmånen att ta emot, säger Roland Gabrielsson, ansvarig projektledare på Ringhals för PRIO-projektet. Japanernas arbete präglas av ordning och reda, de är mycket omsorgsfulla och lägger ned stor energi ända ner till minsta detalj. Allt sker på rätt tid och är perfekt dokumenterat.

Ringhals har ett förflutet med det japanska företaget, då de så tidigt som 1996 levererade ett nytt reaktortanklock till R2 och sedan återkommit för fler projektleveranser under åren. 2014 fick Mitsubishi uppdraget att åtgärda tryckhållarnas röranslutningar på R3.

PRIO-projektet är det första i sitt slag som företaget genomför utanför Japan. Därför har såväl personal som metod behövt kvalificeras enligt europeiska normer.

Ett mycket omfattande test- och träningsprogram har genomförts hemma i Kobe, Japan. Personalen har bland annat tränat i fullskaliga modeller av tryckhållarens topp och botten. Detta kommer att följas upp med en Site Acceptance Test (SAT) på Ringhals innan själva arbetet startar i anläggningen.

Under de tre senaste revisonerna har representanter från Mitsubishi varit på Ringhals för att på plats förbereda arbetet med tryckhållaren.

Omfattande förberedelser

Den 20 juni etablerades sig en förtrupp på Ringhals. På plats fanns då redan ett antal containers med material och utrustning som skickats i förväg. Den 3 augusti inleds revisionsavställningen på Ringhals 3 och då ska hela delegationen om 113 japaner vara redo.

– Det japanska teamet kommer att arbeta skift under hela revisionen. Eftersom många av dem kommer att vara i Sverige under lång tid kommer två japanska kockar att arbeta i personalrestaurangen för att servera dem den mat de är vana vid, berättar Roland.

För visst är det gott med en smak av hemma när man vistas länge på en främmande kontinent?

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.