Nyhet

Ny planerad tid för återstart av Forsmark 2

I går meddelades marknaden att revisionen på Forsmark 2 är förlängd med åtta dygn. Enligt planering ska Forsmark 2 vara tillbaka på kraftnätet den 25 juli med en osäkerhetsmarginal på +/- 31 dygn. Full effekt är planerad till den 29 juli.

Förlängningen på Forsmark 2 beror på arbetet med att åtgärda läckaget i mellanbjälklaget i reaktorinneslutningen. Olika reparationsmetoder har värderats och provats i testmiljö och ska nu säkerhetsgranskas. Innan återstart ska även Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomföra sin bedömning.

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.