Nyhet

Ny planerad tid för återstart av Forsmark 2

I går meddelades marknaden att revisionen på Forsmark 2 är förlängd med åtta dygn. Enligt planering ska Forsmark 2 vara tillbaka på kraftnätet den 25 juli med en osäkerhetsmarginal på +/- 31 dygn. Full effekt är planerad till den 29 juli.

Förlängningen på Forsmark 2 beror på arbetet med att åtgärda läckaget i mellanbjälklaget i reaktorinneslutningen. Olika reparationsmetoder har värderats och provats i testmiljö och ska nu säkerhetsgranskas. Innan återstart ska även Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, genomföra sin bedömning.

Se även

De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Drönare inspekterar vindkraftverk

Drönare gör inspektion av kraftledningar, vattenkraftdammar och kärnkraftsreaktorer enklar...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.