Nyhet

På söndag inleds årets revision på Forsmark 1

På söndag den 3 juli lämnar Forsmark 1 kraftnätet för årets revision. Det är en så kallad bränslebytesrevision på 20 dygn.

De största arbetena som genomförs är, förutom bytet av bränsle, underhåll av fyra dieselaggregat. Just nu pågår förberedelsearbetet för fullt.

– Vi har hämtat en hel del erfarenheter från revisionen på Forsmark 2 som vi har tagit till oss av. Revisionsgänget är ett härligt och positiv gäng med stort engagemang. Vi är laddade, säger Anna Högström, revisionsledare på Forsmark 1.

Årligt underhåll

Det kommer att utföras underhåll på samtliga fyra dieselaggregat. Underhållet görs årligen för att aggregaten ska vara i bra status.

– Underhållet som utförs är bland annat kontroller, oljebyten och inspektioner, berättar Anna.

Dieselaggregaten startar upp och matar prioriterade elskenor om den ordinarie elmatningen skulle försvinna. 

Byte av bränsle

Under revisionen ska även delar av bränslet bytas ut. Vid bytet hämtas bränslet, med hjälp av en laddmaskin, ur reaktortanken. Bränslet transporteras sedan, under vatten, till bränslebassängen där det förvaras till dess att det är dags för uttransport. Det nya bränslet hämtas sedan i bränslebassängen och transporteras till reaktortanken där det laddas till en förutbestämd position. Detta enligt ett framtaget program för hur härden ska laddas kommande driftsäsong.

– Cirka 20 procent av den totala mängden bränsle byts ut årligen på grund av att det är uttjänt. Totalt finns det 676 stycken bränslepatroner i härden, säger Anna.

Andra jobb som genomförs under revisionen är bland annat byte av kablar och komponenter i reaktorinneslutningen och byte av mindre komponenter samt temperatur- och tryckgivare. Den 20 dygn långa revisionen ska enligt plan avslutas den 23 juli.

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.