Nyhet

Ringhals årsproduktion 2015

Årsproduktionen från Ringhals 2015 uppgick till 21,1 TWh. Det motsvarar cirka 15 procent av den totala elanvändningen i Sverige.

Att Ringhals 2 stått stilla hela året är den helt dominerande anledningen till att den sammanlagda produktionen blev lägre än planerat, den lägsta för Ringhals sedan 2011.

Årets högsta produktion noterades för Ringhals 3, som nådde 7,75 TWh och också hade den bästa tillgängligheten med 86,4 procent.

Årsproduktionen för Ringhals 4 var 7,60 TWh, vilket är det bästa resultatet genom tiderna. Bidragande till produktionsrekordet är den effekthöjning med cirka 175 MW som genomfördes i februari 2015.

Ringhals 1 nådde 5,77 TWh, vilket får ses som bra i skenet av den nästan två månader långa revisionen och den därpå följande perioden med enturbindrift.

För första gången på 2000-talet effektreglerade Ringhals i nämnvärd omfattning. Nästan 0,4 TWh reglerades bort av kraftbalansskäl.

I början av 2015 passerade den totala produktionen för Ringhals 800 TWh el, eller 800 000 000 000 kilowattimmar, sedan starten. Det är mer el än något annat nordiskt kärnkraftverk producerat, och tillräckligt för att förse hela Sverige med el under fem år.

Svensk Energi summerar elåret 2015: Lågt elpris och hög export

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.