Nyhet

Väl genomförda revisioner på Ringhals

Nu är både Ringhals 1 och Ringhals 4 tillbaka i full drift igen efter sina månadslånga årliga översynsperioder.

Ett stort antal arbeten har utförts under revisionerna. Det största jobbet på Ringhals 1 var utbytet av en generator med kringutrustning, ett arbete som engagerade cirka 500 inhyrda personer. Dessutom byttes två transformatorer, även det stora komponenter med en vikt på cirka 400 ton vardera. De båda projekten har planerats och genomförts under flera år, och därmed har anläggningens hela högspänningssystem bytts ut. Det handlar om ett antal olika system, tusentals meter kabel och rör samt massor av svetsarbete.

För Ringhals 4 har arbetena i turbinanläggningen dominerat. Turbinskovlar och skovelbärare har demonterats från den ena lågtrycksturbinen och skickats iväg till Tyskland för maskinbearbetning och sedan återmonterats. Dessutom har en fullständig ånggeneratorprovning gjorts med gott resultat, då man kollat samtliga tuber i de tre stora värmeväxlarna.

– Båda revisionerna har genomförts mycket väl, säger Ringhals produktionschef Göran Molin. Arbetena har gått säkert och planenligt. Det känns bra att vi kan gå in i årets stora semesterperiod med två väl genomförda revisioner bakom oss. Nu är det många ringhalsare som passar på att ta välförtjänt semester innan revisionsjobben drar igång igen i augusti.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor in...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.