Nyhet

Återstart av Ringhals 1 skjuts fram

Återstarten av Ringhals 1 efter årets revision skjuts upp till den 7 juli. Tiden behövs för att åtgärda plåtskador i reaktorinneslutningen.

Årets täthetsprov av reaktorinneslutningen på Ringhals 1 genomfördes tillfredsställande med godkänt resultat. Vid den manuella inspektionen upptäcktes dock ett droppläckage som visade sig komma från tre knappt millimeterstora hål i tätplåten i inneslutningens övre del.

Djupare inspektion

Under långhelgen har arbetet fortsatt med fördjupade inspektioner och förberedelser för åtgärder. Den visuella inspektionen påvisade inga ytterligare läckage.

På en kokvattenreaktor som Ringhals 1 ligger tätplåten synlig i reaktorinneslutningens övre del, vilket är en stor fördel för inspektion och åtgärder.

­- Arbetet på R1 har startat upp på ett mycket bra sätt. Nu har vi fokus på att utreda skadeorsaken och bedöma utbredningen, därefter kommer vi analysera vilka åtgärder som behövs, säger Johan Börjesson som leder projektets styrgrupp.

Marknaden informerad

En analysgrupp utvärderar fortlöpande de resultat som kommer fram, dessutom bildas en konstruktionsgrupp som snabbt kan starta upp och genomföra de åtgärder som beslutas. Projektet och dess styrgrupp har också stöd av en referensgrupp som hjälper till med tekniska frågor.

I projektet tar man också med sig erfarenheter från arbetet med R2:s bottenplåt, även om skadorna på de båda anläggningarna inte är riktigt jämförbara.

– Skillnaderna mellan R1 och R2 är större än likheterna. Inte minst ligger R2:s bottenplåt under ett tjockt lager betong vilket gjorde den tekniskt svår att inspektera och åtgärda, säger Johan Börjesson.

Både marknaden och SSM är informerade om den uppskjutna återstarten.

Se även

Semester, äntligen! Ofta väntar en utlandsresa men i år är det annorlunda – och ett perfek...

Nyhet
Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.