Nyhet

Återstart av Ringhals 1 skjuts fram till 31 augusti

Ringhals har idag meddelat marknaden att återstarten av Ringhals 1 efter årets revision skjuts upp till 31 augusti. Tiden behövs för att åtgärda plåtskador i reaktorinneslutningen innan återstart.

Ringhals gör regelbundet tester för att kontrollera reaktorinneslutningens täthet. Årets täthetsprov på Ringhals 1 genomfördes med godkänt resultat, men den efterföljande manuella inspektionen upptäckte ett droppläckage från tre knappt millimeterstora hål i tätplåtens övre, synliga del.

– Syftet med de tester och prover som görs inför återstarten efter den årliga översynen är just att hitta och åtgärda sådana här avvikelser. Men det är viktigt att understryka att de skador vi nu hittat inte på något sätt påverkat Ringhals säkerhet, vår personal eller vår omgivning, säger Ringhals VD Björn Linde.

En fördjupad undersökning visar att den sex millimeter tjocka plåten också är förtunnad i ett antal områden. Samtliga skadeområden återfinns i en ungefär halvmeterbred yta runt inneslutningens övre omkrets.

– Ringhals 1 kommer från en rekordsäsong och har tre års produktion kvar fram till avvecklingen 2020. Vår plan är att åtgärda tätplåten och ta blocket tillbaka i drift så snart det är möjligt, säger Björn Linde.

Arbetet med att byta ut den skadade sektionen innebär att återstarten av Ringhals 1 skjuts fram till den 31 augusti. Parallellt fortsätter orsaksutredningen, bland annat genom analys av prover som tagits ut från tätplåten.

Ringhals 1 stängdes av för årlig översyn den 1 maj. Återstarten var ursprungligen planerad till 3 juni.

Fakta: Reaktorinneslutningen

Säkerheten i ett kärnkraftverk är uppbyggt i flera lager, från bränslets utformning och inkapsling till den karaktäristiskt cylindriska eller rektangulära reaktorbyggnaden. Inne i reaktorbyggnaden finns reaktorinneslutningen som utgör ett skydd runt reaktortanken. Reaktorinneslutningen består av tjock betong förstärkt med en skyddande tätplåt. På en kokvattenreaktor som Ringhals 1 är insidan av tätplåten frilagd i reaktorinneslutningens övre del, vilket underlättar inspektion och reparation. 

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.