Nyhet

Brett scenario i övning Leo

I onsdags var det storövning på Forsmark. Alla stabsfunktioner hade aktiverats för ”Övning Leo”, med Forsmark 2 som drabbat block. Utmaningar med kylvattenintag, brand i ställverk och felaktig funktion i skalventiler ingick i övningsscenariot.

Övningen gick bra och anläggningen togs till säkert läge av Forsmarks professionella och väl tränade medarbetare.

– Sådana här övningar genomförs regelbundet i syfte att återträna och höja allas kompetens ännu mer, säger Bengt Andersson som var övningsledare.

Externa organisationer som Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala brandförsvar samverkade med Forsmark under övningen för att testa och öka den gemensamma förmågan. I årets övning ingick även en presstalesperson från Svensk kärnbränslehantering, SKB, som samverkade med Forsmarks mobila presscenter.

– I skarpa lägen samverkar vi även med externa organisationers info-funktioner efter behov. Det kan till exempel vara SSM, länsstyrelse, kommun och polis, säger Tomas Hägg som till vardags är stf. presschef på Forsmark och var presstalesperson under övningen.

Han understryker vikten av att så långt som möjligt hela tiden ha en gemensam och aktuell lägesbild.

– Varje organisation svarar naturligtvis för sina egna frågor, men samverkan är centralt för att undvika ryktesspridning och desinformation. Den information som vi och andra förmedlar officiellt ska vara så korrekt som möjligt och gå att lita på, säger Tomas Hägg.

– Det är också väldigt bra att våra övningar ger möjlighet för funktionärerna i deltagande organisationer att jobba tillsammans och lära känna varandra, det stärker samverkan och samarbete både i kris och i vardagen. Samverkan är nyckeln till framgång, säger Bengt Andersson.

För mer information: Claes-Inge Andersson, presschef Forsmark: 070-530 05 13

Se även

Takodlade vildblommor. Foto: Urbio.
Foto: Urbio.

Under FN:s superår för biologisk mångfald delar Vattenfall med sig av de ...

Nyhet
En datorgenererad bild på Brent Cross
Argent Related
Pressmeddelande
2020-05-20

Vattenfall tecknar avtal om klimatsmart fjärrvärme i London

Vattenfall har fått i uppdrag av fastighetsutvecklaren Argent Related att installera ett f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.