Nyhet

Forsmark 3 i full produktion

Forsmark 3 nådde full reaktoreffekt måndag kväll efter avställningen för några veckor sedan. En analys av händelsen med de kortslutna dioderna har gjorts och det kunde konstateras att inget fel med gemensam orsak finns. 

Forsmark 3 ställde av den 5 oktober på grund av misstanke om att fel med gemensam orsak, så kallad common cause failure (CCF) i hjälpkraftdieslarnas fältspänningskrets (dioder). Understoppet har också en del andra arbeten utförts, bland annat har ett skadat bränsleelement byttes ut.

Det var vid infasning med fasningsutrustning, som dock inte används vid skarpt läge, till en av Forsmark 3:s  reservdieslar som några dioder kortslöts. Eftersom liknande problem uppstått förut ville man utreda om det kunde röra sig om ett så kallat common cause failure (CCF), alltså ett fel med gemensam orsak.

Forsmark 3 ställdes av för att utföra en analys av händelsen med dioderna och samtidigt passade man på att byta ut ett skadat bränsleelement, för att slippa göra en till avställning under vintersäsongen. 

– Det skadade bränsleelementet är utbytt och utredningen av dioderna visade att det inte låg något common cause failure bakom kortslutningen. Dioderna blev godkända för fasning och Strålsäkerhetsmyndigheten gav oss tillstånd att fasa mot kraftnätet i lördags den 28 oktober, säger Jan Hallkvist, chef för driften på Forsmark 3.

Forsmark 3 nådde full reaktoreffekt i måndags kväll och alla Forsmarks tre reaktorer producerar nu för fullt.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.