Nyhet

Full effekt för Forsmark 2

Forsmark 2 är uppe i full effekt efter att under en och en halv vecka ha sänkt effekten något, cirka 100 megawatt.

Det var i samband med ett manöverprov av styrventiler i reaktorns avblåsningssystem, ett system som vid behov kan styra ner ångflödet från reaktorn till kondensationsbassängen, som en av styrventilerna stannade i stängt läge.

Provet utfördes den 23 december och Forsmark 2 har sedan dess reducerat reaktoreffekten 100 MW eleffekt (med 300 MW termisk effekt). Anläggningen planerade att ställa av den 3 januari för att byta ventilen, men efter ett flertal prover kan man nu konstarera att ventilen fungerar och därför inte behöver bytas ut.

Forsmark 2 påbörjade effektuppgången vid midnatt och nådde full effekt några timmar senare. Provningar av styrventilen kommer att fortsätta med täta intervaller även efter effektuppgången.

Se även

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinterupphåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, B...

Nyhet
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.