Nyhet

Ringhals 1 förbereder återstart

Tätplåten i Ringhals 1:s inneslutning är nu helt utbytt. Ett väl genomfört arbete som gör att R1 planerar att leverera el på nät igen 19 augusti.

En ny täthetsprovning av reaktorinneslutningen, en så kallad CAT (från eng. Containment Air Test) är planerad till den 11 augusti.

- Det känns riktigt bra att projektet flutit på så väl. Och därmed finns det nu möjlighet att göra CAT:en kommande vecka, säger Agneta Johansson som har lett arbetet i projektet.

Förberedelser för uppgång

Ringhals har idag meddelat marknaden, att R1 planerar att fasa första turbin 19 augusti och ha normal produktion 22 augusti.

- Nu pågår arbete med att värdera och planera hur vi åter ska nå samma utgångsläge i uppstartsfasen som vi var i innan skadorna upptäcktes i maj. Det är väldigt viktigt att vi är säkra på att vi har med oss alla funktioner inför uppstart, säger Olafur Olafsson, driftchef på R1.

Detta har hänt

Under revisionen i maj genomfördes en täthetsprovning av reaktorinneslutningen . Vid sedvanlig rondning i inneslutningen efter provet upptäckte man att det kom vatten från väggarna högt upp i inneslutningen, i det utrymme som kallas strumpan. Det visade sig att där fanns tre små hål i den synliga tätplåten. Ett projekt tillsattes och man beslutade att byta ut all tätplåt i inneslutningen.

 

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.