Nyhet

Ringhals levererar för fullt

Sedan i lördags kväll är Ringhals 3 tillbaka i full drift med en ny rotor i generatorn. Därmed är Ringhals samtliga fyra reaktorer i full produktion och redo för vintersäsongen.

Årets översyn av Ringhals fyra reaktorer inleddes tidigt i maj. Först ut var Ringhals 1 som startade sin revision den 3 maj. Sista biten i revisionspusslet lades 29 september då Ringhals 2 kunde koppla upp sig på elnätet efter att ha avslutat en månadslång revision.

Under den intensiva underhållsperioden har nära 10 000 underhållsarbeten utförts parallellt med mer omfattande reparationer - bland annat har Ringhals 1 försetts med ny tätplåt i reaktorinneslutningen och Ringhals 3 bytt ut en skadad rotor i en av anläggningens två generatorer.

Nu är vardagen tillbaka hos Sveriges största elproducent och ett tusental entreprenörer har lämnat Väröhalvön för den här gången.

– Årets revisioner har löpt på bra. I några fall har vi flyttat fram återstarten efter avslutad revision, som mest på Ringhals 1 där tätplåtsarbetet förlängde produktionsuppehållet med tre månader. Nu känns det riktigt bra att ha alla fyra reaktorerna tillbaka i full effekt och att vi med ett väl genomfört underhållsarbete har lagt grunden för den kommande vintersäsongen, säger Sven-Anders Andersson, chef för projekt, planering och revision på Ringhals.

Nästa revisionsperiod inleds 9 maj 2018 då Ringhals 3 påbörjar sin årliga "tusenmilaservice".

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.