Nyhet

Svetsjobb i trångt utrymme

Det har gått cirka en vecka sedan revisionen startade och ute i anläggningen är arbetet i full gång. I slutet av förra veckan pågick ett stort förberedande jobb i reaktorinneslutningen där långa rörledningar drogs inför en kommande svetsning av den nedre mellanbjälklagstätningen.

Under förra årets revision på Forsmark 2 identifierades ett visst läckages (över den tillåtna nivån) i nedre mellanbjälklagstätningen, mellan reaktorinneslutningen och kondensationsbassängen wet well. Läckaget lokaliserades i gummitätningen mellan bjälklag och vägg. Vid exempelvis ett ångledningsbrott gör tätningen, vars funktion är att hålla helt tätt, att vattenångan trycks ner i wet well via nerblåsningsrör. Det är en viktig funktion för att begränsa trycket i reaktorinneslutningen.

– Vi har valt en reparationsmetod där vi lägger en svets i flera lager som ska fungera som tätning. Vi har övat på slipning, kapning och svetsning i en testmiljö, för att vara väl förberedda. Men för att möjliggöra svetsningen behövde en hel del andra förberedande arbeten bli klara först, berättar Roger Östling, montagesamordnare.

Förorenad svetsrök leds om och renas

Den nedre mellanbjälklagstätningen sitter högst upp i kondensationbassängen wet well. Därifrån påbörjades, under helgen som var, svetsningen. Vid det arbetet bildas kraftig rök.

– Vi har byggt ett system där svetsröken leds ut genom ett rökutsug i wet well. Röken leds sedan genom en ringledning runt wet well och sedan i rörledningar hela vägen upp till den övre reaktorinneslutningen där rören är sammankopplade med ventilationssystemet där röken filtreras och renas, säger Roger.

Litet, varmt och många människor på samma yta

Förutsättningarna vid svetsningen ser lite annorlunda ut, precis som det ofta gör i ett kärnkraftverk där det finns många trånga utrymmen.

– Vi är flera personer som genomför svetsningen på olika platser runt wet well. Därför står vi på en cirka 70 meter lång gångbrygga, högst upp i wet well. Det ser nästan ut som en balkong som går runt hela wet well. Så länge vi inte behöver byta plats med varandra finns det gott om plats i sidled, det är värre åt andra hållet. Förutom att det är trångt är det också väldigt varmt vid svetsningen, cirka 35 till 40 grader, berättar Roger.

Vill du veta mer om revisionsarbetet?

Se även

Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinterupphåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, B...

Nyhet
Två Vattenfallmedarbetare vid vattenkraftverket i Messaure
Pressmeddelande
2020-05-28

Elmarknaden just nu: Vårflod ger lågt elpris i sommar

En snörik vinter i de svensk-norska fjällen förväntas ge en kraftig vårflod. Det innebär v...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.