Nyhet

Tvåtusen jobb på 28 dagar

Årets revision på Ringhals 3 är relativt kort. Den innehåller täthetsprovning av reaktorinneslutningen, och inspektion av kaskadbassängen för saltvattenutlopp tillhörande reaktorns kylsystem. Oscar Örnborg och Fredric Andersson är revisionsledarna som håller ihop jobben. 

Den temporära dieselgeneratorn ska nu permanent stationeras och inför det provköras och spänningsättas. Dieselgeneratorn installerades temporärt med anledning av myndighetskraven att alltid kunna ta anläggningen till ett säkert läge (de så kallade stresstesterna som uppkom efter olyckan i Fukushima), även vid totalt spänningsbortfall av den ordinarie reservkraften.

Förra revisionen genomfördes en täthetsprovning av inneslutningen med godkänt resultat men med en avvikelse som i år ska utredas vidare. En inspektion ska göras av plåten i inneslutningsväggen och därefter en ny täthetsprovning, så kallad Containment Air Test, CAT.

Ett annat större arbete rör säkerhetssystemet för saltvattenkylning och utloppskassunerna i systemet. Där ska man scanna betongväggen för att se hur mycket armering som är kvar i väggen och hur mycket som eventuellet har rostat bort. Det är ett tidsödande arbete och ett av jobben under revisionen som pågår under nästan hela avställningen.

Scanningen går till så att man för ett handinstrument, som det i bilden, över väggen som känner av armeringen i betongen.

Personsäkerheten viktig

Precis som på Ringhals 1:s revision förekommer på R3 en ny funktion i den lyftcoach som finns med vid alla större lyft både före och under lyft.
- Vi har haft händelser tidigare år som har varit nära att leda till tillbud och olyckor. Med denna funktion har vi möjlighet att mota Olle i grind, säger revisionsledarna Oscar Örnborg och Fredric Andersson.

Fokusområden för revisonen är brandronder, fallande föremål, avspärrningar och kommunikation.

- Dessa områden är utpekade som extra viktiga att ha fokus på, berättar Oscar och tillägger, kommunikation är jätteviktigt! Det är a och o att alla får den information de behöver i sitt arbete.

Totalt är det ca 2000 jobb som ska göras vid årets revision. Över 1000 av dessa ska göras under fem-sex dagar då anläggningen befinner sig i drifttillståndet för urladdad härd. Ringhals 3 ska vara tillbaka i produktion 28 juni.

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.