Nyhet

Wano-granskningen på Ringhals är avslutad

Fredagen den 24 mars avslutade WANO, World Association of Nuclear Operators, sin tre veckor långa granskning av Ringhals. Den preliminära rapporten visade på 13 förbättringsområden och ett gott omdöme för en företagskultur som präglas av öppenhet och stolthet.

– Jag är nöjd med granskningen och resultatet. De förbättringsområden som framkommit är tydliga och konkreta vilket ger oss bra förutsättningar i vårt kommande förbättringsarbete, säger Björn Linde, VD.

Förbättringsområdena (AFI:er, Area For Improvement) återfinns inom ett flertal områden. Bland annat behöver Ringhals Beredskapsorganisation stärka sin förmåga att hantera en extraordinär händelse genom att införa fler praktiska träningsmoment i övningarna, se över hur man hanterar tillfälliga ändringar i anläggningen och hur man använder sig av felförebyggande arbetsmetoder för att förhindra olika risker i arbetet.

– De AFI:er vi fått kommer att hjälpa oss att utveckla våra resultat och förmågor. Granskningen ger oss konkret hjälp, säger Henrik Torgny, Ringhals värd för granskningen.

Engagerade och stolta medarbetare

John Murfin var WANO: s teamledare under vistelsen på Ringhals.

– Alla jag har träffat har varit mycket vänliga och öppna, vilket har gjort att granskningsarbetet har flutit på bra. Det arbetssätt som jag förespråkat för granskningen, om vikten av att vi arbetar tillsammans som ett team, granskare och counterpart, har fungerat mycket bra vilket gjort att arbetsklimatet har varit avspänt och givande. Vi har sett många bra saker som utförts mycket väl men vi har även identifierat några områden som kan förbättras, vilket inte är konstigt då det är huvudsyftet med en WANO-granskning, sa John Murfin innan han lämnade Ringhals.

Åtgärdsplanen klar i sommar

Efter att den preliminära rapporten har godkänts av WANO i Paris, kommer den slutgiltiga granskningsrapporten att presenteras för Ringhals i maj. Därefter kommer en åtgärdsplan att tas fram.

– I mitten av juni kommer vi att presentera åtgärdsplanen för WANO under ett så kallad action plan meeting, därefter är det bara att kavla upp ärmarna och påbörja arbetet, säger Henrik

Resultatet av granskningen stannar inom Ringhals och offentliggörs inte. Förbättringsåtgärderna delas inte till andra utan ägs av kraftverket. Allt granskningsmaterial förstörs vid granskningens slut. Däremot sprids goda exempel och styrkor genom WANO.

Den granskning som nu har genomförts är bara första steget i granskningsprocessen.

– Om cirka två år kommer WANO tillbaka för att ta del av hur Ringhals har hanterat förbättringsförslagen, de så kallade AFI:erna, säger Henrik.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.