Nyhet

140 strålskyddsexperter samlas i Uppsala till internationellt symposium

Under nästa vecka – från den 25 juni till den 29 juni – samlas cirka 140 experter inom området strålskydd på kärnkraftverk från hela världen till ISOE European ALARA Symposium Uppsala.

ISOE står för The Information System on Occupational Exposure vilket översatt betyder Informationsutbyte om personalstråldoser vid kärnkraftverk.

ISOE grundades 1992 med syfte att vara ett världsomspännande forum för erfarenhetsutbyte inom området strålskydd på kärnkraftverk. En viktig del utgörs av en databas över kollektivdoser vid mer än 95% av världens kärnkraftverk. En annan del är arrangerandet av ALARA-symposier där deltagarna får tillfälle att direkt utbyta erfarenheter och skapa nätverk. Bakom ISOE står OECD/NEA och och FN:s atomenergiorgan IAEA. ISOE:s verksamhet omfattar såväl strålskydd vid kärnkraftverk i drift som vid kärnkraftverk under nerläggning 

– Det första europeiska ALARA-symposiet arrangerades i Malmö 1998 och har sedan dess turnerat runt i andra europeiska länder, berättar Staffan Hennigor som är ISOEs kontaktperson i Forsmark. Därför är det särskilt roligt att cirkeln nu efter 20 år sluts i och med årets ALARA-symposium i Uppsala.

– Vid årets symposium kommer bland annat erfarenhetsutbyte, nya landvinningar inom strålskyddsområdet och metoder för att minimera stråldoser till anställda vid kraftverk att vara punkter på agenda, fortsätter Staffan Hennigor.

Årets konferens stöds av NEA (Nuclear Energy Agency), Forsmarks Kraftgrupp, Strålsäkerhetsmyndigheten samt IAEA.

För ytterligare information kontakta:
Staffan Hennigor, Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0706 494 455
alternativt
Claes-Inge Andersson, presschef Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0705 300 513

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.