Nyhet

"FEST" med transformatorer på R3

Två nya huvudtransformatorer och en ny lokaltransformator är på plats i sina bås utanför Ringhals 3:s turbinhall. Transformatorerna byts ut inom projekt "FEST" och det är rejäla pjäser på 2 x 369, respektive 58 ton. Nu återstår att koppla in dem mot anläggningen.

Transformatorerna är tillverkade av Siemens i Österrike och redan i början av mars anlände de två stora huvudtransformatorerna med båt till Videberghamn och den mindre lokaltransformatorn kom med tungtransporttrailer.

- De har varit uppställda på gården vid Ringhals 3 och 4, säger Owe Samuelsson, som är sammanhållande för transformatorleveransen i projektet. Mycket påbyggd utrustning plockades av för transporten och vi har satt dit det mesta igen under april. Vissa delar kan inte förmonteras utan måste sättas på plats nu, när de står på sin slutliga plats.

Huvudtransformatorerna transporterades på järnväg från Weiz i Österrike och sedan på en pråm från Linz, via Donau och Rehn, för omlastning i Holländska Schiedam. De har en transportvikt på 290 ton vardera, men transformatorn ser ändå blygsamt liten ut när den hänger i den enorma kranen.

Efter lossning i Videbergshamn transporterades huvudtransformatorerna på var sin 18-axlad trailer med 72 hjul, som manövrerades med joystick, in till Ringhals.

Lokaltransformatorn har en transportvikt på 52 ton och kördes tillsammans med ytterligare två lokaltransformatorer på eskorterade tungtransporttrailers från Linz. Här ställs de upp vid Ringhals. De två andra lokaltransformatorerna kommer att bytas på Ringhals 4 under nästa års revisionsavställning.

Omkring 15 lastbilar levererade alla tillbehör som togs bort för transporten. Det mesta av detta återmonterades på plats vid Ringhals under april. Mammout från Norge och Holland har haft ansvaret för stor del av de tunga transporterna.

Innan de gamla transformatorerna drogs ut, tömdes de på totalt 132 kubikmeter olja.

- Det fanns flera förslag på vad oljan skulle ta vägen, men beslutet blev att sälja den till Stena Recycling för återvinning, säger Owe Samuelsson.

- Avståndet mot väggen på vänstersidan var i my-skalan när vi skulle få in lokaltransformatorn i båset, berättar Owe Samuelsson. Den trånga passagen var bara en liten bit, sedan är öppningen större igen.

- Alla transformatorerna är både effektmässigt och fysiskt större, men alla gränssnitt, där anslutningarna ska ske, är så lika de gamla som möjligt, så att vi håller nere ändringarna till minimum, säger Owe Samuelsson.

Under fredag 18 maj kördes den andra huvudtransformatorn till sin plats. Nu återstår att koppla in transformatorerna.

- Förutom arbetet med de stora synliga komponenterna bedrivs ett omfattande arbete bakom kulisserna, där Ringhals egen montageavdelning drar fram och ansluter kablage till signalantering och manövrering av transformatorerna, berättar Owe Samuelsson.

Fakta

Huvudtransformatorerna transformerar elen från generatorerna så att vi kan skicka ut den på elnätet till Sverige, från 21 500 volt till 400 000 volt.

Lokaltransformatorerna transformerar elen från generatorerna så att vi kan använda den själva i processen, från 21 500 volt till 6 000 volt.

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
En man och en kvinna som laddar en elbil

Omkring 80 stationer för offentlig laddning som ägs av en rad nederländska kommuner har nu...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.