Nyhet

Förhandling i Mark- och miljödomstolen

I tisdags höll Mark- och miljödomstolen huvudförhandling i målet om Ringhals ansökan om tillstånd av ändrad drift, alltså avställning av Ringhals 1 och 2.

Sammanträdet ägde rum i Varberg, deltog gjorde representanter från Strålsäkerhetsmyndigheten och Länsstyrelsen i Halland som ställde frågor kring Ringhals ansökan.

Ringhals företräddes av juridiska ombudet Marie-Louise Olvstam, MKB-ansvarig Catarina Ardell, bolagsjurist Anne Sandberg, Thomas Norberg från BUND och Lars Björnkvist, projekt STURE.

Ringhals representanter presenterade bland annat bakgrunden till beslutet att stänga reaktor 1 och 2, avställningens tre faser, resultatet av miljökonsekvensbeskrivningen med mera.

Ansökan om rivning först i nästa steg

Ansökan om nedmontering och rivning av anläggningarna görs i nästa steg och omfattas inte av denna förhandling. Dock ingår aktiviteter som ska förbättra arbetsmiljön, sänka stråldos till personal, sanering av miljöfarliga ämnen, tömning av oljefyllda system samt separation av system och rivning av konventionella byggnader.

Ringhals redogjorde för processen när man successivt ställer av icke kravställda eller nödvändiga system. Ett litet kylvattenflöde behövs fortsatt, likaså tillgång på reservkraft. System kommer dekontamineras och segmentring av interndelar ske, d.v.s. nedmontering av delar som suttit i reaktorn under drift och som bedöms vara aktiverade eller kraftigt kontaminerade.

I ansökan ingår etablering av ett nytt mellanlager som med logistisk fördel kan anläggas i anslutning till det befintliga avfallsområdet. Det kan dock räcka med en anpassning av befintliga byggnader.

Liten, men positiv påverkan

Sammanfattningsvis bedömer Ringhals att konsekvenserna av stängningen av R1 och R2 har en liten men positiv påverkan på effekter på hälsa och miljö. Myndighetens och länsstyrelsens frågor besvarades under sammanträdet.

SSM och länsstyrelsen meddelande under förhandlingen att man tillstyrker ansökan. Domen meddelas den 23 juli.

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.