Nyhet

Kommentar till artikel i Sveriges Natur

– Ringhals har inget pågående myndighetsärende kopplat till hanteringen av defekterna på Ringhals 2:s bottenplåt. Alla åtgärder och all dokumentation har granskats av Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) som därefter beviljat drifttillstånd. Såväl Ringhals som vår tillsynsmyndighet är trygga med reaktorns säkerhet.
Det säger Ringhals teknikchef Johan Börjesson med anledning av en artikel som idag publiceras i Sveriges Natur.

Kärnkraftskritiska Naturskyddsföreningens medlemstidning Sveriges Natur publicerar idag en artikel om Ringhals 2. I artikeln intervjuas Ringhals teknikchef Johan Börjesson utifrån det dränage av kalkhaltigt vatten från Ringhals 2:s bottenplåt som Ringhals, via en särskild läckageindikering, regelbundet redovisar för SSM. 

Skyddar mot rost


Mätningarna visar att vattnet, vars funktion är att skydda bottenplåten mot rostangrepp, kan variera i nivå beroende på reaktorns driftläge och tryckförhållande. 
I artikeln dras långtgående slutsatser om att detta indikerar en allvarlig säkerhetsrisk. 
– Vi har sedan defekterna på bottenplåten uppdagades 2014 gjort omfattande åtgärder. Dessa åtgärder har, liksom tillhörande mätningar, tester och utredningar samt ordinarie periodiska kontroller, redovisats för vår tillsynsmyndighet Strålsäkerhetsmyndigheten. Den omfattande dokumentationen är granskad av myndigheten vilket ligger till grund för SSM:s beslut att tillstyrka drift av Ringhals 2, säger Johan Börjesson.

Informationslämnare: Anna Collin, presschef

Se även

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Solpaneler på villatak
Pressmeddelande
2020-07-23

Svenskarnas intresse för solceller ökar: Här finns bäst förutsättningar för solenergi

Svenskarnas intresse för solenergi har ökat med 13 procentenheter jämfört med ifjol. Var f...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.