Nyhet

Ringhals 2 sänker produktionen när havet ger varmare kylvatten

Kärnkraftverket Ringhals 2 har påbörjat produktionsnedgång på grund av den varma temperaturen i havet. Havsvattnet, som används för kylning i processen, har nu nått en temperatur där Ringhals 2 sänker produktionen.

Det ihållande varma vädret i Sverige innebär att havsvattnet under de senaste dagarna närmar sig 25 grader. För att upprätthålla kylkapacitet i Ringhals anläggningar används havsvatten för att kyla olika system och komponenter i processen.

– När vattnet blir varmare minskar dess kyleffekt och för att vi med god marginal ska behålla den kylförmåga som behövs för olika system behöver vi nu justera ner Ringhals 2 till ungefär halv effekt.

För respektive anläggning finns gränsvärden för havsvattnets maxtemperatur. Ringhals fyra block har olika grundkonstruktion vilket innebär olika gränsvärden för när åtgärder behöver vidtas. För Ringhals 2 gäller 25 grader.

– Vi närmar oss 25 grader och har valt att minska effekten till hälften. Stiger temperaturen ytterligare har vi beredskap för att ta Ringhals 2 helt ur drift.

Att havet når temperaturnivåer som i år är mycket ovanligt. Att svensk kärnkraftverk behöver reducera effekten på grund av för varmt havsvatten sker sällan. För Ringhals har det skett vid något enstaka tillfälle under 2000-talet.

Se även

Eva Vitell, ny vd för HYBRIT

HYBRIT Development AB, som ägs av SSAB, LKAB och Vattenfall, utser Eva Vitell till ny vd. ...

Nyhet
Maurik vattenkraftverk i Nederländerna

Vattenfall använder en unik metod för att se till att ålar kan passera på ett säkert sätt ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.