Nyhet

Ringhals genomför åtgärder efter snabbstopp

I samband med återstarten efter den årliga översynen inträffade två reaktorsnabbstopp på Ringhals 1. Orsaken har visat sig vara felande ventiler i kärnkraftverkets turbiner. Dessa åtgärdas och samtidigt byts rörledningar ut i kylsystemet.

Vid förra helgens uppstart av Ringhals 1 genomfördes rutinmässiga tester för att kontrollera turbinernas automatiska skyddssystem. Vid testet reagerade ventiler i den ena turbinen inte som förväntat vilket utlöste ett automatiskt snabbstopp av reaktorn.

Efter åtgärder återupptogs uppstarten, men på tisdagmorgonen utlöstes ett nytt automatiskt reaktorsnabbstopp.

Felande ventiler

Vid båda snabbstoppen fungerade samtliga säkerhetssystem som förväntat. Snabbstoppen har visat sig ha samma orsak: felande ventiler i turbinens så kallade ”dumpsystem”. Detta system har till uppgift att vid behov leda ångan förbi turbinen när reaktorn eller turbinen  snabbstoppar.

Under torsdagen genomförs en mer detaljerad felsökning. När den avslutas kommer ventilerna repareras, därefter genomförs nya tester och prov innan reaktorn återstartas.

Rörbyte i kylsystemet

Samtidigt med åtgärderna efter reaktorsnabbstoppen kommer Ringhals 1 att byta ut defekta rördelar i kylsystemet. Rören, cirka 15 millimeter i diameter och tre till antalet, sitter kopplade till avluftningen av de pumpar som sköter anläggningens resteffektkylsystem, med specifik uppgift att kyla reaktorinneslutningen både i drift och vid ett haveriscenario. 

Rören sitter monterade i en miljö där det förekommer vibrationer och har slitits under åren till dess att sprickbildning uppstått. För att motverka slitage förses rören med nya vibrationsskydd.

SSM är informerade om de planerade åtgärderna och planen är att Ringhals 1 ska vara tillbaka på elnätet den 29 augusti.

Informationslämnare: Krister Svahn, presschef Ringhals

Se även

Ett 15-tal personer arbetade i två dagar med att rädda tillbaka laxarna till älvfåran i vid Älvkarleby kraftstation

I Älvkarlebys kraftstation fastnade flera hundra lekmogna laxar mitt i fallet. En stor ins...

Nyhet

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.