Nyhet

Stora förändringar under revisionen på Forsmark 1

Under revisionen på Forsmark 1 har två stora förändringar genomförts. Ett nytt system för reaktorövervakning har installerats i kontrollrummet och tre huvudcirkulationspumpar har bytts ut. 

– Med det nya reaktorövervakningssystemet får vi en längre historik över mätvärden som vattenflöden, temperaturer och tryck. Hittills har historiken sträckt sig 1 dygn bakåt, nu blir det 40 dygn, säger Magnus Hillerdal, som arbetar med instrumentunderhåll på Forsmark 1.

Det är en utmaning att införa nya system oavsett revisionslängd, men i detta fall var den korta revisionslängden en fördel eftersom inga andra stora projekt riskerade att störa införandet.

– Det passade oss utmärkt då vi ville att kontrollrumsoperatörerna skulle känna igen processen i det nya gränssnittet, säger Magnus.

Under revisionen har Forsmark 1 också bytt ut tre huvudcirkulationspumpar, HCP. I normalfallet tas pumparna ut och renoveras i samband med revisionsavställningen, men eftersom Forsmark har fått två pumpar från det finska kärnkraftverket Olkiluoto, TVO, kunde vi byta ut de gamla pumparna för att i lugn och ro renovera dem i stället för att göra det under tidspress.

Huvudcirkulationspumpar används för att cirkulera vattenflödet genom bränslehärden. Det finns åtta HCP:er per reaktortank på Forsmark. Pumparna är rejäla anordningar – axeln väger omkring 700 kg och motorn ett par ton. Axeln hanteras från reaktorhallen, medan motorerna demonteras från pumpdäck, det vill säga från undersidan av reaktortanken.

Två skiftlag har arbetat dygnet runt med att byta ut HCP:erna.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.