Nyhet

Svenskt Näringsliv besökte Forsmark

Under onsdagen den 29 augusti besöktes Forsmark av Anna-Lena Holmström, regionchef i Uppland för Svenskt Näringsliv. Hon träffade VD Björn Linde och gjorde även ett besök inne på Forsmark 3. Som så många andra företrädare för näringslivet i Sverige uttryckte hon en oro för framtiden för svensk elförsörjning om kärnkraften fasas ut, både ur ett effektperspektiv och ett miljöperspektiv. 

Björn Linde och Anna-Lena Holmström diskuterade även Forsmark rekryteringsbehov och framtida kompetensförsörjning. Där lyftes bland annat fram den svårighet Forsmark och hela elbranschen har att hitta kompetens inom områdena elkraft och byggkonstruktion.

På bilden syns Forsmarks VD Björn Linde tillsammans med Anna-Lena Holmström, regionchef i Uppland för Svenskt Näringsliv, under besöket vid Forsmark 3.

Se även

Intervju med Sandra Grauers Nilsson, chef för landbaserad vindkraft på Vattenfall, under inspelningen av avsnittet

Vattenfall medverkar i Vetenskapens Världs program om framtidens energisystem. Avsnittet i...

Nyhet
De 400.000 munskydden hämtades av Bring vars chaufför flankeras av Vattenfall Services Kristian Karns (t.v.)och Charles Bernhard Eriksson (t.h.)

Beredskapslager kom till användning för att avhjälpa bristen på skyddsutrustning under cor...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.