Nyhet

Svenskt Näringsliv på besök

Under måndagen besöktes Forsmark av sju personer från Svenskt Näringslivs ledning. Man träffade bland andra VD Björn Linde, produktionschef Jan Lundvall och Mats Ladeborn från Vattenfall Fleet Development.

Under mötet diskuterades en mängd olika områden som till exempel hur framtiden ser ut för kärnkraften i Sverige och världen, både befintlig kärnkraft och ny kärnkraft, den svenska baskraftens betydelse för ett stabilt elnät när det kommer in mer väderberoende elproduktion i systemet och hur vi kan nå ett fossilfritt Sverige.
Dessutom gjordes ett besök inne i Forsmark 3 där produktionschef Jan Lundvall visade runt.

Svenskt Näringslivs VD Carola Lemne sa efter besöket att hon var mycket imponerad av anläggningen.
- En säker och stabil elproduktion med bland annat kärnkraft är av mycket stor betydelse för de svenska företagen och därför finns den frågan mycket högt upp på Svenskt Näringslivs agenda, förklarade hon.

Se även

Vattenfall Solar Team Foto: Hans-Peter van Velthoven
Foto: Hans-Peter van Velthoven

Solbilsmästarna gör skäl för sitt rykte genom att under tolv timmar köra Nuna Phoenix över...

Nyhet
Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.