Fortsatt förtroende från storkund

Vargön Alloys, ett av Sveriges större industriföretag, har valt att förlänga sitt avtal med Vattenfall. Det nya avtalet sträcker över tio år och gäller elleveranser på totalt fem TWh.

Vattenfall kommer att leverera cirka fem terawattimmar (fem miljarder kilowattimmar) el under de kommande tio åren. Avtalet innehåller förutom el till fast pris även balanskraft och elleverenser till spotpris samt rådgivning i portföljförvaltning.

- Vargön är en viktig kund för Vattenfall och det är roligt att kunna bygga vidare på vår goda relation. Avtalet är ett av våra största storkundsavtal och innebär ett breddat och fördjupat samarbete. Att sluta ett långsiktigt avtal över tio år innebär ett ömsesidigt förtroende och engagemang, säger Erik Hagland, Head of Business Sales Nordic. Samarbetet mellan Vargön Alloys och Vattenfall går tillbaka över 100 år i tiden, och spänner över fler områden än dem som det nya avtalet innehåller; Vattenfall Eldistribution är nätoperatör i området och Vargön Alloys levererar spillvärme till Heats fjärrvärmeanläggning i Vänersborg.

- Vi ville säkra vår prisbild över en längre tid så att vi kan fortsätta driva vår verksamhet framåt. Då känns det naturligt att fortsätta med Vattenfall efter att ha jobbat tillsammans i så många år, säger Johan Svensson, VD för Vargön Alloys.

Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra de finansiella detaljerna i affären.

Vargön Alloys AB är en av Europas största tillverkare av ferrokrom, en legering som används i stålindustrin. När alla ugnar går för fullt förbrukar Vargön Alloys lika mycket el som staden Karlstad (62 000 invånare).

För ytterligare information kontakta:
Lars-Åke Linander, pressekreterare, tel: 070-9826769.

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Bilagor

Se även

Vattenfalls vind- och solkraftspark Parc Cynog
Pressmeddelande
2020-07-01

Ny undersökning från Vattenfall: Få känner till vad fossilfri el innebär

Endast en av tre svenskar känner till vad fossilfri el faktiskt innebär och knappt var fem...

Pressmeddelande
Vattenfalls huvudkontor i Solna
Pressmeddelande
2020-03-12

Vattenfall säljer privatkundsverksamheten i Storbritannien

Vattenfall har beslutat att sälja sin brittiska försäljningsverksamhet av el och gas mot p...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.