Vattenfall förhandlar om försäljning av energinäten i Hamburg

Som en följd av folkomröstningen i Hamburg i september 2013 har staden Hamburg tagit initiativ till diskussioner med Vattenfall om ett potentiellt förvärv av 100 procent av Vattenfalls elnät och fjärrvärmeverksamhet i staden.

- Vi för just nu konstruktiva förhandlingar med företrädare för staden Hamburg och räknar med att slutföra förhandlingarna under kommande vecka. Därefter måste senaten i Hamburg och vår styrelse fatta beslut. Oavsett vad resultatet blir så kommer vi givetvis att gå ut med information så snart vi har avslutat förhandlingarna, säger Tuomo Hatakka, chef för regionen Continental/UK.

Förhandlingarna om ett eventuellt övertagande av staden beräknas vara slutförda senast den 15 januari, eftersom detta är det sista datumet för att anmäla sig till den förestående anbudsprocessen för elnätet i Hamburg.

Bakgrunden till förhandlingarna med staden Hamburg är folkomröstningen i september i fjol, i vilken en majoritet av väljarna röstade för att staden Hamburg skulle köpa tillbaka samtliga energinät. För närvarande drivs el- och fjärrvärmenäten av Vattenfall och gasnätet av E.on, med staden Hamburg som delägare med 25,1 procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Vattenfalls pressavdelning
Tel: 08-739 50 10
e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Bilagor

Se även

Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri in...

Nyhet
Högspänningsledning i vinterlandskap. Foto: Thomas Wiklund
Pressmeddelande
2019-12-18

Vattenfall bygger viktig kraftledning för Svenska kraftnät

Vattenfall och Svenska kraftnät har tecknat avtal om rivning och nybyggnation av en omkrin...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.