Vindkraftparken DanTysk levererar el

Idag levererar vindkraftparken DanTysk för första gången el på det tyska kraftnätet. DanTysk, 70 kilometer väster om ön Sylt i Nordsjön, har en produktionskapacitet på 1,3 TWh, vilket motsvarar förnybar hushållsel till 400 000 hem.

– Det ser ljust ut för vindkraften i Europa och vi kommer att investera 11 miljarder kronor i vindkraftprojekt de kommande fyra åren. Förnybar energi är Vattenfalls framtida kärnverksamhet, säger Magnus Hall, Vattenfalls koncernchef, i samband med att den havsbaserade vindkraftparken DanTysk i dag levererar el på det tyska kraftnätet för första gången.

Installation av den första 3,6 MW turbinen inleddes i april och det tog totalt fyra månader att installera samtliga 80 turbiner. Vindkraftverken tas i drift ett åt gången, en process som beräknas pågå till och med början av 2015.

– Jag är mycket nöjd med att kunna ta DanTysk i drift. Det är ett stort och mycket komplext projekt och innebär ett kraftigt tillskott av förnybar energi till det tyska elnätet, säger Magnus Hall.

DanTysk är ett exempel på projekt där Vattenfall samarbetar med andra. Det tyska kommunala energibolaget Stadtwerke München (SWM) äger 49 procent i DanTysk. Vattenfall samarbetar även med SWM om den havsbaserade vindkraftparken Sandbank i Nordsjön som kommer att bli lika stor som DanTysk.

DanTysks 80 turbiner kommer att styras från Vattenfalls övervakningscentral i danska Esbjerg, en av Europas största övervakningscentraler. Kontoret i Esbjerg övervakar dygnet runt Vattenfalls drygt 1 000 turbiner i Danmark, Sverige, Tyskland, Nederländerna och Storbritannien.

Läs mer:
http://www.dantysk.com/

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, mobil. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.