Strömavbrott i spåren av stormen Egon – aktuellt läge 15-01-11 kl 09.30

Vattenfall Eldistribution har sedan lördag haft problem med störningar i eldistributionen på grund av stormen Egon som medfört snö och kraftiga vindar på 25-30 m/sek.

Som mest har ca 16 000 kunder varit drabbade och i nuläget är ca 11 000 kunder fortfarande utan el, främst i Västra Götaland.

Vattenfall har haft höjd beredskap sedan i fredags och har nu över 150 resurser i form av tekniker och skogsmaskiner som arbetar intensivt med fellokalisering och felavhjälpning. Det har varit svåra väderförhållanden under natten och säkerheten för personalen i fält är viktig. Så snart vädret tillåter och vinden avtar kommer vi att besikta ledningarna med helikopter.

Det går just nu inte att lämna besked om när kunderna kan beräknas få strömmen tillbaka.

Aktuell störningsinformation finns att få på telefonnummer 020 - 82 58 58, via SMS-meddelande,  via vår störnings-App "avbrottsinfo" samt på vår hemsida www.vattenfall.se/.

Se även

Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri in...

Nyhet
Högspänningsledning i vinterlandskap. Foto: Thomas Wiklund
Pressmeddelande
2019-12-18

Vattenfall bygger viktig kraftledning för Svenska kraftnät

Vattenfall och Svenska kraftnät har tecknat avtal om rivning och nybyggnation av en omkrin...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.