Vattenfall Eldistribution förbättrar kompensationen vid elavbrott

Från och med den 1 januari 2016 kommer Vattenfall Eldistributions kundlöften att vässas ordentligt och avbrottsdrabbade elnätskunder får en förbättrad kompensation vid elavbrott. Kunder som drabbas av elavbrott som är längre än fyra timmar ersätts med 500 kronor. En anledning till det utökade kundlöftet är att det finns många elnätskunder som drabbas av långa elavbrott.

Kompensationen betalas ut automatiskt till alla Vattenfall Eldistributions kunder som drabbats av ett oplanerat avbrott på minst fyra timmar. Den nya kompensationen är en tydlig förbättring mot den tidigare där kunderna kompenserades med 300 kronor efter sex timmar. Kompensationen är en del av Vattenfall Eldistributions kundlöften som visar vad kunderna kan förvänta sig av sitt elnätsföretag när det gäller leverans och service.

- Elavbrott innebär stora problem för våra elnätskunder. För att kompensera våra värst drabbade kunder utökar vi därför vårt kundlöfte. Det här är en kompensation som ligger i framkant i branschen och som vi hoppas uppfattas som positivt av våra kunder, säger Eva Vitell, chef Kund och marknad på Vattenfall Eldistribution.

- Vi fortsätter att genomföra förbättringar och planerar för ytterligare investeringar i vårt elnät. Samtidigt tycker vi det är rimligt att vi utökar kompensationen till våra kunder som drabbas av elavbrott så att den utfaller mycket tidigare än den lagstadgade avbrottsersättningen, fortsätter Eva Vitell.

Fakta om den utökade kompensationen vid elavbrott

Den utökade kompensationen vid elavbrott börjar gälla från och med 1 januari 2016 och är en del av Vattenfall Eldistributions kundlöften.

Kompensation vid långa strömavbrott

  • Kunden kompenseras redan efter fyra timmar med 500 kronor. (Tidigare kompenserades kunden med 300 kronor efter sex timmar.)

  • Kompensationen utbetalas automatiskt som ett avdrag på kundens faktura två till tre månader efter strömavbrottet beroende på kundens faktureringsintervall.

En lagstadgad ersättning utgår till kunder som haft avbrott i mer än 12 timmar.

För ytterligare information kontakta:

Mikael Björnér, Kommunikation, Vattenfall Eldistribution AB, tel 073-054 82 29

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum, Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Bilagor

Se även

Vattenfalls battericontainer på plats under Ski Tour 2020

Att bygga ett robust och moderniserat elnät är en nyckel i övergången till en fossilfri in...

Nyhet
Högspänningsledning i vinterlandskap. Foto: Thomas Wiklund
Pressmeddelande
2019-12-18

Vattenfall bygger viktig kraftledning för Svenska kraftnät

Vattenfall och Svenska kraftnät har tecknat avtal om rivning och nybyggnation av en omkrin...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.