Vattenfall först i Norden med ny effektivare vindkraftteknik

Det är inte helt ovanligt att vindkraftverk i en vindkraftpark pekar åt olika håll. Vattenfalls fälttest med ny vindmätningsteknik visar på en produktionsökning på 2 procent. Vattenfall är nu först i Norden med att satsa på tekniken i större kommersiell skala.

Om vindkraftverken inte står optimalt mot vindriktningen leder det till produktionsförluster och ökad påfrestning och slitage av turbinen. Felaktig vinkel mot vinden, orsakat av inkorrekt vindmätning på dagens vindkraftverk, beror på att mätutrustningen sitter bakom rotorbladen och störs av vindbrus.

– Våra fälttest av mättekniken har fallit mycket väl ut och även om en produktionsökning på två procent kan låta lite så ger det ett mycket viktigt tillskott av förnybar vindkraft. Vi installerar nu tekniken i 69 vindkraftverk i Danmark och Sverige och potentialen är stor då vi har ambitionen att installera den på halva flottan, säger Karl Bergman, Forskningschef i Norden.

Den nya tekniken (Spinner Anemometer) mäter vindflödet vid noskonen, framför rotorn där vindflödet är relativt ostört, vilket ger signifikant bättre mätresultat. Fältestet visar att de flesta vindkraftverken har en felaktig vinkel mot vinden på mellan 0 till 10 grader.

– En optimal vinkel mot vinden ger inte bara en produktionsökning utan även en betydande förlängning av vindkraftverkets livstid, säger Karl Bergman.

För mer information, vänligen kontakta: Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Biooljeanläggningen i Malmberget. Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Fotograf: Catrine Johansson Lantto/LKAB
Pressmeddelande
2020-08-05

HYBRIT: Lyckade försök med fossilfria bränslen i pelletsprocessen

Inom ramen för HYBRIT-initiativet har försök med fossilfria bränslen i LKAB:s pelletsverk ...

Pressmeddelande

I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark - Haringvliet Zuid - som bl...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.