Vattenfall outsourcar delar av IT-verksamheten

Vattenfall har undertecknat ett femårsavtal om att outsourca de delar av IT-verksamheten som gäller nätverk och hantering av PC-arbetsplatser till Computer Sciences Corporation, CSC. Avtalet ska förbättra effektiviteten och underlätta utvecklingen av IT-tjänster.

CSC kommer att bygga upp och ge support för nätverkstjänster och nästa generations virtuella IT-arbetsplatsmiljö för närmare 30 000 Vattenfall-medarbetare i sju länder. Avtalet undertecknades den 30 mars och gäller i fem år med en möjlighet till förlängning på ytterligare två år.  

– Att dra nytta av IT-tjänstemarknaden är ett steg som passar väl in i Vattenfalls strategi att bli mer flexibla och fokusera på vår kärnverksamhet, samtidigt som vi garanterar en hög nivå på service och säkerhet. Outsourcingen kommer också att underlätta utvecklingen av våra IT-tjänster, säger Claes Wallnér, Vattenfalls CIO och IT-chef.

CSC valdes ut som tjänsteleverantör efter en upphandling som genomfördes enligt europeiskt regelverk. Som en del av avtalet kommer 122 anställda på Vattenfall, främst i Tyskland, Sverige och Nederländerna, att beredas anställning hos CSC och AT&T, partner till CSC.

Avtalet träder i kraft den 1 april 2015.

För ytterligare information kontakta:

Robert Pletzin, pressekreterare, +46 72 516 86 06

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, press@vattenfall.com.

Se även

Flaggor som vajar på Vattenfalls huvudkontor

Vattenfalls rapport för årets andra kvartal visar på stabil verksamhet under den pågående ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.