Vattenfall förvärvar tyskt vindkraftprojekt

Vattenfall förvärvar ett utvecklingsprojekt för att bygga uppemot 79 vindkraftverk i den tyska Nordsjön. Förvärvet är i linje med Vattenfalls tillväxtstrategi för en kraftig utbyggnad av förnybart under de närmaste åren.

Global Tech II-projektet ligger i den tyska Nordsjön cirka 85 kilometer norr om ön Borkum. Den planerade storleken för parken är upp till 79 vindkraftverk på en yta av cirka 47 kvadratkilometer.

– Förvärvet visar än en gång på våra accelererande tillväxtambitioner på vindområdet. Vi är på god väg ställa om vår produktionsportfölj mot mer förnybar energi på alla våra marknader, säger Gunnar Groebler, chef för Vattenfalls affärsområde Vind.

Global Tech II ägdes av Northern Energy Global Tech II GmbH, ett bolag som Vattenfall förvärvade den 5 augusti. Säljaren är Erste Nordsee-Offshore-Holding GmbH, ett dotterbolag till österrikiska Strabag SE och indirekt Etanax GmbH. Parterna har kommit överens om att köpeskillingen inte ska offentliggöras.

– Förvärvet av Global Tech II visar också på vår starka tro på den tyska marknaden. Framförallt anser vi att det nya auktionssystemet för vindkraft gynnar vindkraftsutvecklingen eftersom systemet är mer kostnadseffektivt. Det borgar även för en ökad acceptans för vindkraft, som den effektiva och förnybara elproduktion den är, säger Gunnar Groebler.

Genomförandet av projektet förutsätter att Vattenfall i de kommande auktionerna tilldelas rättigheterna att bygga parken. Den första auktionen kommer att genomföras i mars nästa år och den andra auktionen i mars året därpå.

Vattenfalls vindkraftsverksamhet
Vattenfall driver över 1000 vindkraftverk med en total installerad kapacitet på mer än 2000 megawatt (MW). 2015 uppgick Vattenfalls vindkraftsproduktion till drygt 6 TWh. Vattenfall räknar med att 2020 ha fördubblat sin vindkraftskapacitet och att ha investerat mer än 50 miljarder kronor i vindkraft.

För mer information:
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: + 46-8-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Johan Sahlqvist, chef för Investor Relations, telefon: +46 8 739 72 51

Se även

Vattenfalls havsbaserade vindkraftspark Sandbank

Vattenfall har fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet för Hollandse Kust Zuid 1-4 som...

Nyhet
Kristoffer Arnqvist, Vattenfall Vindkraft

Trots coronapandemi och långt vinteruppehåll: Vattenfalls största vindkraftspark på land, ...

Nyhet
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ner bilder.