Vattenfall om domen från tyska författningsdomstolen

Vattenfall välkomnar dagens dom från den tyska högsta författningsdomstolen. Domen bekräftar tydligt att Tysklands beslut att omedelbart kräva stängning utan ersättning av de kärnkraftverk som Vattenfall driver inte har varit förenligt med tysk lag.

Domen visar också att det 13:e tillägget i den tyska kärnkraftslagstiftningen i detta avseende hade behövt innehålla en reglering om kompensation.

Författningsdomstolen har begränsat sig till att fastställa att de framflyttade tidpunkterna för avstängning av kraftverken strider mot författningen. Det finns ännu inget beslut om storlek, typ eller tidpunkt för ersättning.

– Vattenfall välkomnar domstolsutslaget eftersom det skapar större tydlighet kring rättsläget i Tyskland. Det klargör att Vattenfall som utländskt och statligt ägt bolag har rätt att föra talan vid den tyska förvaltningsdomstolen och att Vattenfall har rätt till ersättning från den tyska staten. Själva nedläggningen av kärnkraften har inte ansetts strida mot tysk lag. Vi fullföljer vår process i Washington där det kommer att fastställas vilken rätt till kompensation vi har, ett avgörande väntas till sommaren, säger Anne Gynnerstedt, chefsjurist Vattenfall.

För ytterligare information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, tfn. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:   facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:         twitter.com/Vattenfall_Se

Se även

Forsmark kärnkraftverk i solnedgång

Söndagen den 24 november debatterades kärnkraft och klimat i TV-programmet Agenda inför ko...

Nyhet
En medarbetare på ett kärnkraftverk
Pressmeddelande
2019-10-17

Nordiska kärnkraftsbolag startar trainee-program för framtidens ingenjörer

Fossilfri och stabil elproduktion är viktigt för fortsatt elektrifiering med minskade utsl...

Pressmeddelande
Fotograf vid en havsbaserad vindkraftpark. Foto: Kate Drouet

Mediebank

Sök och ladda ned bilder.